0911 720 828

Manuál bezplatného cestovania

Od 01.01.2022 vstúpil do platnosti nový cenový výmer, ktorý určitým kategóriam cestujúcich prináša bezplatné cestovanie, v prevažnej miere pri platbe dopravnou kartou. S platnosťou od 01.06.2022 sa rozširuje okruh bezplatne cestujúcich. Z tohto dôvodov sme zhrnuli najčastejšie odpovede na otázky...

 

 

SENIOR  ŽIAK 6-16  DARCA KRVI 

 

 DIEŤA DO 6  ŠTUDENT  ŤZP, ŤZP-s 

 

Zhrnutie

 


 

Senior

 

Táto kategória záhŕňa každého cestujúceho, ktorý má nárok na starobný dôchodok, na základe výmeru od Sociálnej poistovne, bez ohľadu na trvalý pobyt.

 

1. Ak je držiteľ platnej dopravnej karty a doteraz cestoval ako dôchodca do 65, resp. nad 65 rokov, tak takémuto cestujúcemu sa nič nemení a nemusí nikam chodiť. Po priložení dopravnej karty v autobuse, pokladňa automaticky rozozná jeho nárok na bezplatné cestovanie

 

2. Senior, ktorý doteraz mal dopravnú kartu ZŤP, alebo CELÁ a má záujem o bezplatné cestovanie, musí doniesť platnú dopravnú kartu. Do veku 65 rokov, treba doniesť aj výmer o starobnom dôchodku zo Sociálnej poistovne. Nad 65 rokov stačí len občiansky preukaz. Dopravná karta musí byť vydaná DPMPB s.r.o., resp. ešte platné karty vydané MDS a.s. Považská Bystrica.  S týmto treba prísť do Infocentra na AS, kde mu na počkanie prestavia kartu na typ SENIOR. 

 

Pri cestovaní sa dopravná karta priloží na strojček, ktorý zaeviduje cestu bez vydanie cestovného lístka. V prípade podozrenia na zneužívanie dopravnej karty SENIOR, má vodič právo dočasne zadržať dopravnú kartu a odovzdať v Infocentre na AS. Lístok na bezplatné cestovanie je možné zakúpiť len pre vlastníka dopravnej karty

 


 

Žiak 6-16

 

Táto kategória zahŕňa každého cestujúceho, ktorý navštevuje základnú školu vo veku medzi 6 až 16 rokov, bez ohľadu na trvalý pobyt.

 

1. Žiaci, ktorí doteraz zakupovali cestovné lístky v automatickom režime v autobuse z dopravnej karty, pokračujú v tomto systéme aj teraz. Avšak bez výdaja papierového cestovného lístka. 

 

V prípade záujmu o zakúpenie ďalšieho bezplatného cestovného lístka pre spolucestujúceho, v kategórii ŽIAK, táto možnosť je zablokovaná. Vodič môže predať len cestovný lístok, ktorý je spoplatnený. Týmto obmedzením sa predchádza k zneužívaniu bezplatného cestovania iným cestujúcim, ktorý na takéto cestovanie nemamá nárok. Žiak musí vždy priložiť najprv dopravnú kartu, z ktorej mu bude zaevidovaný cestovný lístok, až následne môže požadovať iný typ spoplatneného lístka. Opačný postup nieje možný. V prípade podozrenia na zneužívanie dopravnej karty ŽIAK, má vodič právo dočasne zadržať dopravnú kartu a odovzdať v Infocentre na AS.

 


 

Kredit na dopravnej karte pri bezplatnom cestovaní je vhodné si ponechať. Cestujúci môže tento kredit použiť na zakúpenie ďalšieho plateného cestovného lístka pre spolucestujúceho. Kredit je taktiež možno využiť prímestskými autobusmi, ktoré premávajú mestom, ale aj na cestovanie v rámci TSK, resp. v rámci SR. V prípade požiadavky vieme tento kredit presunúť na inú dopravnú kartu vydanú DPMPB s.r.o.. Tento kredit je možné presunúť len pri osobnej návšteve Infocentra na AS.

 

 


 

Držiteľ striebornej, zlatej, diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického plakety

 

Táto kategória zahŕňa každého cestujúceho bez ohľadu na trvalý pobyt. Držitelia plakiet majú nárok na bezplatné cestovanie len pri platbe dopravnou kartou vydanou na tento účel. 

 

1. Ak cestujúci už je držiteľ dopravnej karty DPMPB s.r.o, resp. ešte platnej karty MDS a.s. Považská Bystrica musí doniesť kartu spolu s dokladom o držaní plakety. Kartu s dokladom donesie do Infocentra na AS, kde mu na počkanie prečipujú kartu na bezplatné cestovanie. 

 

2. Ak cestujúci nevlastní žiadnu kartu, tak musí navštíviť Infocentrum na AS predloží vypísané tlačivo na zakúpenie dopravnej karta, a taktiež doklad o držaní plakety. Cena karty je 5,00€ a vklad na kartu nemusí, alebo môže byť realizovaný priamo v Infocentre.

 


 

Dieťa do 6 rokov, osoba s dieťaťom do 6 rokov, kočík s dieťaťom, sprievodca kočíka, invalidný vozik s držiteľom ZŤP-S preukazu

 

Táto kategória zahŕňa každého cestujúceho bez ohľadu na trvalý pobyt. 

 

1. Každé dieťa do 6 rokov má nárok na bezplatné cestovnie. Toto platí aj pri platbe v hotovosti, resp. aj pri dopravnej karta. Nárok na takéto cestovanie sa preukazuje vodičovi, ktorý vydá cestovný lístok. Lístok je zatiaľ v papierovej podobe. Toto dieťa musí byť v sprievode dospelej osoby počas celej prepravy. S takýmto dieťaťom môže cestovať bezplatne iba 1 sprievodca.

 

2. Osoba s dieťaťom do 6 rokov má taktiež nárok na bezplatné cestovanie, v prípade, že doprevádza osobu do 6 rokov počas celého spoja. Nárok na takéto cestovanie sa preukazuje vodičovi, ktorý vydá cestovný lístok. Lístok je zatiaľ v papierovej podobe.

 

Študent SŠ, VŠ

Táto kategória zahŕňa každého cestujúceho bez ohľadu na trvalý pobyt, ktorý navštevuje SŠ, resp. VŠ

 

1. Študenti, ktorí doteraz zakupovali cestovné lístky v automatickom režime v autobuse z dopravnej karty, pokračujú v tomto systéme aj teraz. Avšak bez výdaja papierového cestovného lístka. 

 

V prípade záujmu o zakúpenie ďalšieho bezplatného cestovného lístka pre spolucestujúceho, v kategórii Študent, táto možnosť je zablokovaná. Vodič môže predať len cestovný lístok, ktorý je spoplatnený. Týmto obmedzením sa predchádza k zneužívaniu bezplatného cestovania iným cestujúcim, ktorý na takéto cestovanie nemamá nárok. Študent musí vždy priložiť najprv dopravnú kartu, z ktorej mu bude zaevidovaný cestovný lístok, až následne môže požadovať iný typ spoplatneného lístka. Opačný postup nieje možný. V prípade podozrenia na zneužívanie dopravnej karty Študent, má vodič právo dočasne zadržať dopravnú kartu a odovzdať v Infocentre na AS.

 

Držiteľ ŤZP, ŤZP-s

Táto kategória zahŕňa každého cestujúceho bez ohľadu na trvalý pobyt, ktorý je držiteľ preukazu ŤZP, resp. ŤZP-s

 

1. Ak je držiteľ platnej dopravnej karty a doteraz cestoval ako ŤZP, resp. TŽP-s, tak takémuto cestujúcemu sa nič nemení a nemusí nikam chodiť. Po priložení dopravnej karty v autobuse, pokladňa automaticky rozozná jeho nárok na bezplatné cestovanie

 

2. Ak cestujúci nevlastní žiadnu kartu, tak musí navštíviť Infocentrum na AS predloží vypísané tlačivo na zakúpenie dopravnej karta, a taktiež preukaz ŤZP, resp. ŤZP-s. Cena karty je 5,00€ a vklad na kartu nemusí, alebo môže byť realizovaný priamo v Infocentre.

 

Pri cestovaní sa dopravná karta priloží na strojček, ktorý zaeviduje cestu bez vydanie cestovného lístka. V prípade podozrenia na zneužívanie dopravnej karty ŤZP, má vodič právo dočasne zadržať dopravnú kartu a odovzdať v Infocentre na AS. Lístok na bezplatné cestovanie ŤZP je možné zakúpiť len pre vlastníka dopravnej karty. Pre sprievodcu ŤZP-s sa zaeviduje cestovný lístok prostredníctvom vodiča v autobuse.

 

Príklad cestovania:

  • osoba č. 1, osoba č.2, 1 dieťa do 6 rokov - osoba č.1 má nárok na bezplatnú prepravu s evidenčným lístkom, dieťa do 6 rokov má nárok na bezplatnú dopravu s evidenčným lístkom, osoba č.2 zaplatí za cestovanie 
  • osoba č. 1, osoba č.2, 2 deti do 6 rokov - všetci cestujú bezplatne s evidenčným lístkom
  • osoba, dieťa do 6 rokov v kočíku, žiak 6-16dospelá osoba má nárok na bezplatnú prepravu s evidenčným lístkom, dieťa do 6 rokov má nárok na bezplatnú dopravu s evidenčným lístkom, kočík je bezplatne prepravované s evidenčným lístkom, žiak 6-16 je bezplatne prepravovaný pri zaplatením dopravnou kartou, v prípade hotovosti platí cestovné podľa cenového výmeru.
  • žiak 6-16 s ZŤP - pokiaľ je karta načipovaná ako ŽIAK, tak po priložení na strojček bude zaevidovaná bezplatná preprava, ak je karta ako ZŤP, treba ísť do Infocentra a prestaviť na typ ŽIAK

 

 

Tento postup platí pri platbe dopravnými kartami vydanými DPMPB s.r.o., resp. MDS a.s. Považská Bystrica. Karty vydané inými dopravcami nemusia fungovať v automatickom režime, resp. nedokladujú nárok na bezplatné cestovnie, nakoľko DPMPB s.r.o. nemá právo na kontrolu typu karty a každý dopravca v SR si môže vydávať dopravné karty podľa vlastného uváženia. 

 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na dpmpb@dpmpb.sk

 

Zhrnutie:

Akú mám kartu? Ako chcem cestovať? Čo musím urobiť? Koľko to stojí? Ako funguje karta v autobuse?
Žiadnu Senior

Navštíviť Infocentrum

s dokladom zo SP 

8,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Dôchodca do 65 rokov

Dôchodca nad 65 rokov

Senior

 

Senior

 

nič

 

0,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Celá Senior

Navštíviť Infocentrum

s dokladom zo SP 

1,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

ŤZP Senior

Navštíviť Infocentrum

s dokladom zo SP 

1,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Žiadnu Žiak 6-16 Navštíviť Infocentrum 8,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Žiak 6-16 Žiak 6-16 nič 0,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

ŤZP Žiak 6-16 Navštíviť Infocentrum 1,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Celý Jánskeho plaketa Navštíviť Infocentrum s potvrdením 1,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Žiadnu Jánskeho plaketa Navštíviť Infocentrum s potvrdením 5,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Žiadnu ŤZP / ŤZP-s  Navštíviť Infocentrum s preukazom ŤZP 5,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

ŤZP ŤZP / ŤZP-s nič 0,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Celý ŤZP / ŤZP-s Navštíviť Infocentrum s preukazom ŤZP 1,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

Študent SŠ / VŠ Študent nič 0,00

priložím kartu a cestovný lístok

je v elektronickom formáte

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia