0911 720 828

Považskobystrická karta

 

 

 

 

 

Máte nejaké otázky? Opýtajte sa nás...

 

 

Ako bude fungovať karta po 01.11.2020?

 

 

Na základe zmluvy o predaji spoločnosti, sa všetky karty prevádzajú na DPMPB s.r.o., tak aby cestujúci nepocítil žiadne problémy s fungovaním kariet. Karty budú naďalej funkčné bez potreby, aby cestujúci niečo menili alebo niekam chodili. Karty budú funkčné v oboch spoločnostiach a spoločnosti si vykonajú navzájom zúčtovanie. Nové karty bude vydávať už len DPMPB s.r.o.. Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že dopravné karty, ktorých platnosť skončila pred 1.11.2020, bude riešiť MDS a.s. Považská Bystrica. V prípade záujmu o vyplatenie zostatku na kartách sa treba obrátiť na túto spoločnosť.

 

Prečo si vybaviť kartu?

 

 

Používanie karty zrýchľuje a zlacňuje prepravu v našich autobusoch. Pri nastupovaní do autobusu nemusíte hľadať drobné peniaze, resp. nemusíte mať pri sebe ani peňaženku.

Ako si môžete
vybaviť kartu?

 

 

Dopravnú kartu si môžete vybaviť cez web stránku. Po registrácii na stránke, môžete spravovať všetky karty v domácnosti. Ďalším spôsobom je prísť do InfoCentra na Autobusovej stanici tam si na základe občianskeho preukazu a vyplneného tlačiva vybavíte Považskobystrickú kartu. Považskobystrickú kartu si vybavíte ihneď po predložení vyplneného tlačiva, platného občianskeho preukazu a aktuálnej fotografie (fotografiu vieme získať aj z plateného OP alebo z iného aktuálneho dokladu). Fotografia sa v elektronickej podobe prenesie na kartu. Za kvalitu fotografie zodpovedá zákazník. Žiak základnej školy si nemusí dať potvrdiť tlačivo vo svojej škole. Potvrdenie tlačiva sa týka len študenta strednej školy a študenta vysokej školy. Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S musí predložiť platný preukaz, vyplnenú žiadosť a aktuálnu fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3 cm. Predaj a podmienky používania Považskobystrickej karty upravuje tarifný poriadok.

Koľko stojí táto
karta?

 

 

Cena Považskobystrickej karty je 8,00 € v Infocentre AS, resp. 7,00€ cez UBIAN. K tejto cene treba pripočítať prvotný vklad na kartu podľa uváženia cestujúceho. Prvotný vklad je možné vykonať v InfoCentre, u vodiča v autobuse alebo prostredníctvom web stránky https://www.ubian.sk/dobit-kartu. Minimálny vklad na kartu je 5,00 €.

 

Súhrn cien za dopravnú kartu:

plastová PB karta zakúpená v Infocentre - 8,00€ bez nutnosti vkladu

plastová PB karta zakúpená cez UBIAN - 7,00€ + poštovné/osobný odber + povinný vklad na kartu

 

Ako to potom funguje?

 

 

Pri zakúpení karty sa cestujúci rozhodne, či si kartu dobije kreditom priamo v InfoCentre, resp. až v autobuse priamo u vodiča. Po dobití kreditu cestujúci pri každom nastúpení do autobusu prikladá kartu na snímacie zariadenie. Snímacie zariadenie skontroluje platnosť karty, odpočíta zodpovednú výšku cestovného a zobrazí na displeji zostatok kreditu a platnosť karty.

Cestujúci môže pokračovať do vozidla. Pri kontrole cestovných lístkov si zodpovedný pracovník skontroluje platnosť cestovného lístka (CL) priamo na karte čítacím zariadením. Po zakúpení celého CL z Považskobystrickej karty môže cestujúci využiť tzv. prestupný lístok. Prestupný lístok znamená, že cestujúci pri ďalšom nastupovaní do iného vozidla a zakupovaní cestovného lístka z dopravnej karty v čase do 30 min. od prvého zakúpenia lístka dostáva automaticky zľavnené cestovné podľa platného cenového výmeru.

Strata alebo krádež karty

 

 

Treba okamžite požiadať o zablokovanie karty. Karta sa dá zablokovať v InfoCentre na autobusovej stanici. Po zablokovaní karty je možné zakúpiť si novú kartu, ale zo skúseností odporúčame počkať cca 5 dní, možno sa vaša karta nájde. Následne po vystavení novej karty sa na požiadanie cestujúceho dá preniesť zostatok z predchádzajúcej karty. Preniesť zostatok karty je možné aj na inú kartu, ktorú vydala DPMPB s.r.o..

Zablokovanie karty v InfoCentre je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Považskobystrické karty vydané po 01. 04. 2008, ktoré boli vydané na základe nových žiadostí, je možno zablokovať  aj cez internetovú stránku. Blokovanie cez internet je bezplatné. K zablokovaniu cez web stránku potrebujete "HESLO pre zablokovanie" a SNR číslo karty, ktoré sa nachádza na každom cestovnom lístku vo formáte "Číslo karty: 12345/123 456 7890".

Čo keď karta nefunguje?

 

 

V prípade, že karta prestala fungovať, treba ju ihneď priniesť do InfoCentra, kde zodpovedný pracovník vybaví reklamáciu. V prípade viditeľného poškodenia karty sa reklamácia neuznáva. Taktiež je v tomto prípade možné požiadať o prenos zostatku na karte na novú kartu, resp. na inú kartu, ktorú vydala DPMPB s.r.o. podľa platného cenníka.

Platnosť karty a predĺženie platnosti

 

 

Platnosť karty si môžete skontrolovať na cestovnom lístku, na displeji v autobuse, v InfoCentre alebo na https://www.ubian.sk/dobit-kartu za podmienky vlastnenia mena a hesla. Platnosť karty na cestovnom lístku je uvedená tak, že v uvedený dátum už neplatí. Kartu je možné používať 5 rokov bez obmedzenia. Následne po skončení platnosti karty je treba zakúpiť si novú kartu, podľa platného cenníka. Bezplatne vám na ňu prenesieme kredit z pôvodnej karty. Novú Považskobystrickú kartu je možné vybaviť si aj pred skončením platnosti starej karty, odporúčame min. 10 dní pred skončením platnosti.

Kde môžem použiť PBkartu?

 

 

Na stránke https://www.dopravnypas.sk/#transporterList je uvedený zoznam, kde všade platí PBkarta, resp. karty, ktorých dopravcov akceptujeme v DPMPB s.r.o. (napr. ARRIVA, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SAD Žilina...)

 

 

 

Online zakúpenie PB karty         Žiadosť o vydanie PB karty (pdf) 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia